Beroepsvereniging

Praktijk Jong is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupuncturisten (NVA), de Vereniging voor Nederlandse Reflexzonetherapeuten (VNRT) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). De NVA, de VNRT en het overkoepelend orgaan RBCZ stellen hoge kwaliteitseisen aan opleiding en jaarlijkse bijscholingen.

Veel zorgverzekeraars hebben de consulten opgenomen in hun aanvullende zorgpakketten. Dit betekent dat zij de consulten – afhankelijk van het gekozen zorgpakket – geheel of gedeeltelijk vergoeden. Een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar voor acupunctuur-behandelingen kun je vinden op de website van de NVA. Een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar kun je vinden op Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten. De leden van de NVA, VNRT en RBCZ zijn tevens onderworpen aan een klachtenregeling.

Verwijzing van een huisarts is niet nodig.