Voorwaarden

 • Afrekenen kan via de pin of contant.
 • De factuur ontvang je direct na de behandeling op het door jou opgegeven e-mailadres.
 • Ben je verhinderd of ziek en wil je een afspraak afzeggen of verplaatsen? Laat mij dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren weten, zodat ik de gelegenheid heb om nog iemand anders in te plannen.
 • Wanneer behandelafspraken niet – of niet tenminste 24 uur van tevoren – worden geannuleerd worden de volledige kosten voor het consult in rekening gebracht.
 • De betaaltermijn is uiterlijk 2 dagen na de datum van de geannuleerde afspraak. Is het verschuldigde bedrag dan niet op de rekening van Praktijk Jong bijgeschreven, dan ontvang je een eerste betaalherinnering met het verzoek om de betaling alsnog per omgaande te voldoen.
 • Een tweede en tevens laatste betaalherinnering zal worden verzonden nadat aan bovenstaand verzoek niet is voldaan. Aan de betaalherinneringen zijn geen extra kosten verbonden.
 • Indien het totale openstaande bedrag binnen een termijn van 8 dagen niet op de rekening van Praktijk Jong is bijgeschreven, dan gaat een incassoprocedure in werking. Alle bijkomende kosten van de incassoprocedure zijn geheel voor jouw rekening.
 • Een openstaande factuur en/of incassoprocedure, heeft consequenties voor de (gemaakte) vervolgafspraken:
  • Er wordt geen vervolgafspraak ingepland.
  • De reeds afgesproken vervolgafspraken worden geannuleerd. Na betaling van de openstaande factuur kan pas een nieuwe vervolgafspraak met je worden gemaakt.